Waar zijn we mee bezig in Nederland?

Waar zijn we mee bezig in Nederland? Al langer verwonder ik het me, maar de laatste tijd wordt het wel extreem. We leven in Nederland in een vrij land, zoals dat heet, je mag hier denken wat je wil, je mag hier zeggen wat je wil, je mag doen wat je wil. Dit alles natuurlijk tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Maar de laatste tijd is de boel volgens mij flink los- en doorgeslagen.

Ja, met de corona-crisis heeft iedereen het moeilijk en voor veel mensen is het niet voor het eerst dat ze het moeilijk hebben. En er zijn altijd populisten die misbruik maken van de situatie en bij gelegenheid graag nog wat olie op het vuur gooien. Maar voordat het allemaal te verwarrend wordt, laat ik de boel even uit elkaar halen en verschillende aspecten apart bespreken.

Als eerste, Corona oftewel Covid-19. Over het ontstaan hiervan heb ik zo mijn eigen ideeën, maar die laat ik hier ook even buiten beschouwing. Het is er gewoon, en nee, het is geen gewoon griepje. Of zijn al die doodzieke mensen op de IC aanstellers? De wetenschappelijke bewijzen zijn ruimschoots aanwezig om te zeggen dat dit een gevaarlijk virus is. Het kan dodelijk zijn. Gelukkig hebben een aantal knappe koppen hiervoor een vaccin ontwikkeld wat redelijk succesvol is. Nu zijn er veel mensen (±85%) die zich laten inenten tegen dit virus en een minderheid (±15%) die dat niet wil om verschillende redenen. En natuurlijk kan en mag dat allemaal in Nederland. Mij is het om het even welke keuze je maakt, zolang ik ook mijn eigen keuze mag maken.

Zoals alles in het leven bestaat uit keuzes, is wel of niet vaccineren ook een keuze. Maar besef dan ook dat iedere keuze zijn eigen consequentie heeft. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuze, dus ook voor de consequenties die deze keuze met zich mee brengen. De Nederlandse democratie is opgebouwd vanuit het meerderheid beginsel, dat houd dus in, dat de meerderheid in principe de ‘normale gang van zaken’ bepaald. In dit geval dus die ±85% die zich wel laten vaccineren. Hoe kan het dan dat die kleine minderheid van 15% zoveel ellende veroorzaakt tijdens ‘demonstraties’ zoal bijvoorbeeld in Rotterdam op 19 november 2021. Dat er een losgeslagen puber met een megafoon loopt te roepen dat Rotterdam niet meer mee doet. Wil dit knulletje beweren dat een kleine minderheid de meerderheid zijn wil op kan leggen?

Ik zou zeggen, hier moet het leger op gezet worden, om dit soort gajes even af te stoppen en tot de orde te roepen. Nou denken veel mensen, maar dit is een politietaak. Nou, niet dus. De politie is er voor het dagelijkse leven, om de ‘normale’ orde te handhaven. Maar dit was verre van een normale orde, dit was een oorlogsgebied waar een hoop onopgevoede relnichten en terroristen het nodig vonden om met alle mogelijke illegale middelen zoveel mogelijk vernielingen aan te richten en mensen te verwonden. En geloof me, ik weet wat een oorlogsgebied is, ik ben daar geweest en heb het meegemaakt.

Maar de politie heeft geschoten… roepen er vele. Ja, en volkomen terecht geschoten. Heb je gezien wat er allemaal gebeurde, hoe de de politie keer op keer het vege lijf moest redden? Hoe de politieauto’s bekogeld werden, hoe de auto’s afbranden. Nog een wonder dat er maar vier personen zijn geraakt, het hadden er veel meer kunnen zijn. Maar zoals net al duidelijk aangegeven, de politie is niet toegerust op dit soort extreme taken, daarvoor moet het leger ingeschakeld worden. Dan zal het waarschijnlijk snel gedaan zijn met dit soort buitensporige gewelddadigheden. Want ook dat is een keuze die ieder voor zichzelf maakt als hij meedoet aan dit soort terroristische rellen. Bovendien zou ik heel graag zien dat al die figuren die zich daar zo zwaar misdragen hebben, persoonlijk opdraaien tot de laatste cent voor de schade die ze veroorzaakt hebben, en niet de meerderheid van de Nederlandse bevolking die zich wel weten te gedragen.

Dan nog even over de zogenaamde 2G ofwel gevaccineerd/genezen. Ook dit is het logische gevolg van de keuze die je als individu maakt, je laat je vaccineren of niet. Kortweg gezegd, als je antistoffen hebt, kan en mag je meer. Heb je die antistoffen niet, dan moet je in beperking om niet een gevaarlijk risico te zijn voor anderen. En dat is geen discriminatie, maar een simpel gevolg van je eigen vrije keuze. Feitelijk het zelfde als dat je naar de bioscoop, concert of dierentuin gaat, je moet dan een toegangskaartje of een abonnement hebben, heb je die niet, mag je niet naar binnen. Dan zijn nu eenmaal de regels die met de meerderheid zijn vastgesteld. En dit heeft niets met de 2e wereldoorlog te maken of Jodenvervolging e.d. Degene die zich daarop beroepen weten ten eerste niet waar ze het over hebben en misbruiken het alleen maar omdat ze geen onderbouwde argumenten kunnen geven.

Aan de andere kant zie ik ook dat deze geweldsuitbarsting niet op zich zelf staat. Er ligt een hele geschiedenis achter waar we met ons alle toch ook aandacht voor moeten gaan hebben. Heel veel van dit soort geweldsuitbarstingen zijn vaak terug te voeren naar ander onrecht en frustraties die niet gehoord worden en niet gezien worden. Dan laat ik de meelopers even buiten beschouwing.

Heel veel frustratie komt voort uit het feit dat mensen zich niet gehoord voelen, of niet gewaardeerd voelen. Ja, en ook de verdelingen onderling, rijk en arm, geliefd en niet geliefd, succesvol en zeg maar rampzalig enzovoort enzovoort. Dat op alle vlakken, binnen je eigen huishouden, in je eigen woonplaats, in je gemeente, in je provincie, in je eigen land en ja zelfs op de wereld.

Binnen je eigen huishouden is het vaak nog wel op te lossen, soms met wat professionele hulp. Maar dan moet die hulp er natuurlijk wel zijn. Het moet niet een bezuinigingsslachtoffer zijn waar iedere seconde verantwoord moet worden. Maar neem nu bijvoorbeeld je gemeente. Als die geld te kort komen, moet ze ergens op bezuinigen. Heb je een goede gemeente, die bezuinig je niet op de meest kwetsbare mensen maar zorgt er voor dat juist die mensen het hoofd boven water kunnen houden. Die bezuinigen op prestige projecten, of op andere zaken die nog uitgesteld kunnen worden. Dan heb je ‘minder goede’ gemeenten, die bezuinigen op makkelijke zaken, ach de minima kunnen nog wel met wat minder toe, of laten we die regeltjes voor de aanvraag van bijvoorbeeld extra fondsen extra moeilijk maken, dan haken ze wel af en houden wij geld over. Op die manier kan niemand zeggen dat wij ze dat geld afgenomen hebben.

En zo gaat het ook bij de rijksoverheid, steeds weer bezuinigen op hen die het minst direct of indirect kunnen missen. Hiermee kweek je onvrede en die onvrede stapelt zich steeds meer op totdat het een keer tot uitbarsting komt. Net als bij een vulkaan.

Is het op te lossen? Ja, het is op te lossen. Maar het kost tijd, heel veel tijd. Iets wat je in tien jaar hebt afgebroken, kost minimaal dertig jaar om weer op te bouwen. En vele vinden dat te veel moeite en hebben iets van “laat dan maar zitten.” Maar dat is de weg van de minste weerstand, het zelfde als al eerder beschreven is. Ik zou graag uitleggen hoe het een en ander opgelost zou kunnen worden, maar dan wordt deze tekst echt veel te lang. Ik kom daar een andere keer wel op terug.

Maar het is nu tijd voor een andere aanpak en laat iedereen mee doen. Ouders leer uw kinderen wat goed en fout is. Overheid leer wat goed en fout is, en zorg voor uw burgers zoals dat een goede overheid betaamd. Beklim die weg weer uit het diepe dal en maak Nederland weer dat prachtige en tolerante land dat het eens was en wat het weer zijn kan.

 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Weergaven: 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »